Lediga jobb som Strålningsfysiker i Fagersta

Se lediga jobb som Strålningsfysiker i Fagersta. Genom att välja en specifik arbetsgivare kan du även välja att se alla jobb i Fagersta som finns hos arbetsgivaren.

Strålskyddsföreståndare

Ansök    Jun 8    Vattenfall AB    Strålningsfysiker
Business Unit Nuclear Decommissioning (BUND) inom Vattenfall BA Generation är ansvarig för avvecklingen av Vattenfalls kärntekniska anläggningar. Avdelning Strategy & Safety i BUND, där tjänsten ligger organisatoriskt, har det övergripande ansvaret att vara kravställande inom områdena health, safety, security and environment (HSSE) samt strålskydd. Kraven kommer bl.a. från lag om kärnteknisk verksamhet, strålskyddslagen och Strålsäkerhetsmyndighetens föres... Visa mer
Business Unit Nuclear Decommissioning (BUND) inom Vattenfall BA Generation är ansvarig för avvecklingen av Vattenfalls kärntekniska anläggningar. Avdelning Strategy & Safety i BUND, där tjänsten ligger organisatoriskt, har det övergripande ansvaret att vara kravställande inom områdena health, safety, security and environment (HSSE) samt strålskydd. Kraven kommer bl.a. från lag om kärnteknisk verksamhet, strålskyddslagen och Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter. Avdelningen ansvarar även för processen för säkerhetsgranskning samt har ansvar för Independent Oversight (oberoende tillsyn) inom BUND Sverige.
Vi söker nu en Strålskyddsföreståndare till vår kärntekniska anläggning i Ågesta. Vi erbjuder ett spännande, utvecklande och omväxlande arbete där du får styra, bevaka och värdera det övergripande strålskyddsarbetet under nedmontering och rivning av Ågestaverket.
Nedmontering och rivning av Ågestaverket är planerat att pågå till och med 2025. Därefter kommer Strålskyddsföreståndaren att erbjudas möjlighet att arbeta med motsvarande arbetsuppgifter inom avvecklingen av Ringhals 1&2, exempelvis genom att ingå i strålskyddsexpertfunktionen.


Dina arbetsuppgifter
Som strålskyddsföreståndare kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter vara att bevaka och verka för att arbetet vid anläggningen bedrivs på ett från strålskyddssynpunkt lämpligt sätt och att lagar och regler efterlevs.
Utöver detta kommer du att delta i utredningar inom radiologi, stödja den mer operativa strålskyddsverksamheten och projekten med radiologisk kunskap samt vara kontaktperson mot Strålsäkerhetsmyndigheten. Du kommer även att vara delaktig i arbetet med Independent Oversight inom BUND.
Du kommer att vara organisatoriskt placerad direkt under chefen för Strategy & Safety och arbeta inom grupperingen Nuclear Safety & Independent Oversight som leds av Säkerhetschefen för Ågestaverket. Du kommer även i din roll ha en rapporteringsväg direkt till chefen för BUND.


Följande ansvarsområden ingår:
• Aktivt verka för att bestämmelserna i strålskyddslagen samt tillämpliga föreskrifter och villkor efterlevs
• Aktivt verka för att arbetet vid anläggningen bedrivs på ett ur strålskyddssynpunkt lämpligt sätt
• bevaka att interna regler upprättas för att förhindra att personer utsätts för oacceptabel eller onödig joniserande strålning
• Bevaka att individ- och kollektivstråldoser följs upp
• Bevaka kompetens- och resursfrågor för anläggningens strålskydd
• Bevaka att händelser eller iakttagelser av betydelse från strålskyddssynpunkt analyseras och dokumenteras
• Bevaka att givna krav på rapportering efterlevs
• Ingå i anläggningens strålskyddsexpertfunktion och fungera som kontaktperson gentemot Strålsäkerhetsmyndigheten


Dina kvalifikationer
Strålsäkerhetsmyndigheten gör det slutgiltiga godkännandet av Strålskyddsföreståndaren för den aktuella verksamheten. De krav som behöver vara uppfyllda är:
• Akademisk examen inom fysik, teknik, kemi eller biologi eller annan relevant utbildning
• Kompetens om strålskydd och tillämplig lagstiftning inom området,
• Minst tre års relevant erfarenhet av arbete med strålskydd inom det aktuella verksamhetsområdet.
Du ska även ha god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift, både på svenska och på engelska. B-körkort är ett krav för tjänsten.
Du har god samarbetsförmåga och förståelse för strålskydds- frågor och kan pedagogiskt översätta och förklara komplexa strålskyddsrelaterade frågeställningar för verksamheten. Du trivs i en roll med många kontaktytor där du får sätta struktur, leda arbetet framåt och driva förändringar utifrån ett långsiktigt perspektiv. Som person är du prestigelös, självständig i ditt arbetssätt och har lätt för att skapa förtroenden och etablera nätverk. Du är även säkerhetsmedveten i allt du gör. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.


Placeringsort: Det finns viss flexibilitet avseende placeringsort men du behöver vara på plats vid Ågestaverket (utanför Farsta, Stockholm) en del av din arbetstid (ca 1-2 dagar per vecka). Visst resande ingår i tjänsten.


Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla anställda ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könsidentitet och?könsuttryck, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsförutsättning.?
Välkommen med din ansökan innehållande CV och personligt brev senast den 30 juni 2022. Låter tjänsten intressant ser vi gärna att du inte väntar till slutet av ansökningstiden eftersom löpande urval av lämpliga kandidater kan komma att ske.


För mer information om tjänsten kontaktar du Säkerhetschef Björn Arkborn, 072-560 10 45. Rekryterande chef är Henrik Stridsman, 070-967 71 91. Har du frågor om rekryteringsprocessen, vänligen kontakta rekryterare Ann Nilsson, 070-218 77 90.
Fackliga representanter är Rolf Ohlsson (Akademikerna), Anders Bohlin (Unionen), Christer Gustafsson (Ledarna), Ingemar Eriksson (S
EKO). Du når dem via Vattenfalls växel: 08 739 50 00.Vattenfall är en del av Sveriges kritiska infrastruktur, därmed är många av våra tjänster säkerhetsklassade. Är denna tjänst säkerhetsklassad kommer säkerhetsprövning genomföras innan anställning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen.


Vår organisation
Business Area Generation är ansvarig för Vattenfalls kärnkraftsverksamhet i Sverige och Tyskland, vår vattenkraftverksamhet i Sverige, Finland och Tyskland, och Services Nordic i Sverige och Finland. BA Generation ska vara ledande inom energiproduktion inom områdena vattenkraft och kärnkraft, med säker drift och låga CO2-utsläpp. Vi är ca 7400 anställda.
Business Unit Nuclear Decommissioning är ansvarig för avveckling och rivning av Vattenfalls kärntekniska anläggningar. Uppdraget för BU Nuclear Decommissioning är att säkerställa en säker, kostnadseffektiv och optimerad avveckling och rivning av Vattenfalls kärnkraftverk.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Visa mindre